bkklogowhite

นโยบายส่วนบุคคล

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในลูกค้า แต่ยังทำให้ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการทบทวนและความเข้าใจในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

 • ท่านตกลงและยินยอมให้ bkkgamingจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์ การเข้าร่วมเกมส์ และบริการอื่น ๆ ที่เราให้ไว้เพื่อความสะดวกของท่าน
 • เราที่ bkkgamingการวางระบบเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านและเคารพความสิทธิส่วนบุคคลของท่านอย่างสูงสุด โดยปฏิบัติตามหลักธุรกิจที่เป็นมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • bkkgamingใช้ข้อมูลของท่านเพื่อสนับสนุนการเข้าเล่นเกมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมเกมส์เท่านั้น
 • เราอาจตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อมีความจำเป็นในการป้องกันภัย หรือเพื่อความปลอดภัยของระบบ หรือเมื่อต้องการให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเกมส์ได้โดยไม่ติดขัด
 • ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยให้กับภายนอก ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นตามคำขอ หรือเพื่อดำเนินการให้บริการท่าน และจะเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตามพันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ bkkgamingอาจมีส่วนในการจัดการข้อมูลบางประเภท เพื่อประโยชน์ของการให้บริการ ท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกแชร์กับบริษัทพันธมิตรนี้ในกรอบของความปลอดภัยที่เราได้กำหนดไว้
 • ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง และตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตนเองที่ได้บันทึกไว้ใน bkkgamingทุกเวลาที่ท่านต้องการ
 • เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นปัจจุบันและถูกต้อง, ท่านควรแจ้ง bkkgamingหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ตรงกับที่ท่านได้ให้มาในการสมัครสมาชิกครั้งแรก
 • ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกส่งข้ามชาติเพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทาง bkkgamingบริษัทคู่ค้าของเราจะรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐานการป้องกันที่รับรองระดับสากล
 • bkkgamingอาจมีความจำเป็นในการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานตรวจสอบการทุจริต หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
 • เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อวิเคราะห์ผู้ใช้งาน bkkgamingใช้เทคโนโลยี “คุ้กกี้” เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่าน ท่านสามารถปิดการเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเวลา แต่ท่านอาจพบข้อจำกัดในการใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์
 • bkkgaming ทำการส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน, อัปเดต, และบริการใหม่ๆ ให้ท่านรู้จัก หากท่านต้องการยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถเลือกยกเลิกได้ แต่ท่านยังสามารถรับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของท่านได้เต็มรูปแบบ.

ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

 • ผู้ใช้ต้องเข้าใจว่าการตัดสินใจใช้บริการที่ bkkgamingให้เป็นความเสี่ยงส่วนตัวของผู้ใช้ ทาง bkkgamingไม่ได้ทำการยืนยันหรือให้การรับประกันว่าเว็บไซต์หรือเกมที่มีอยู่บนเว็บไซต์มีคุณภาพและปลอดภัยทุกประการ
 • ไม่ยืนยันว่าซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ตรงตามความต้องการหรือความประสงค์ของผู้ใช้
 • ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด;
 • ไม่รับประกันว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือเกมได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการขัดข้อง
 • จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรง, อ้อม หรือผลสรุปจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเกมของ bkkgaming
 • ทั้ง bkkgamingผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร, ลูกจ้าง, หุ้นส่วน หรือบริษัทที่ร่วมมือกับ star919 จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือเล่นเกมบนเว็บไซต์ bkkgaming

การจัดการปัญหาการฟอกเงิน

 1. ผู้เล่นที่พบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในเว็บไซต์หรือเกมของเรา จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลแก่ bkkgamingเร็วที่สุดเพื่อการตรวจสอบและดำเนินการต่อไป
 2. หาก bkkgaming ตรวจพบบัญชีผู้เล่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน, บริษัทมีสิทธิ์ในการล็อค, ระงับ, หรือยุติบัญชี และห้ามผู้เล่นถอนเงินจากบัญชีเพื่อป้องกันและกำจัดการฟอกเงิน
 3. bkkgaming ดำเนินการตรวจสอบเต็มที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือเกี่ยวกับการฟอกเงิน และมีสิทธิ์ในการยึดเงินที่อยู่ในบัญชีผู้เล่น หรือในกรณีที่จำเป็น จะโอนเงินไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการฟอกเงิน

การดำเนินการต่อการฝ่าฝืน, สิทธิ์ในการบังคับบัญชี และบทลงโทษ

 1. ผู้เล่นที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญานี้, bkkgaming สิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควร, เช่น ระงับบัญชี, ปิดบัญชี, หยุดการจ่ายเงิน, และยึดเงินที่มีในบัญชี, โดยโอนอำนาจในการตัดสินใจนั้นอาจทำให้เกิดผลกระทบทางการเงินแก่ผู้เล่น
 2. bkkgaming มีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีผู้เล่นหากตรวจพบว่าผู้เล่นทำการโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ในการใช้บริการ, นอกจากนั้นยังสามารถยกเลิกการวางเดิมพันที่ยังค้างอยู่, และจำกัดสิทธิ์ในการใช้บริการต่อไป
 3. การตัดสินใจของ bkkgamingกรณีฝ่าฝืนข้อตกลงเป็นที่สิ้นสุด และสามารถปิดบัญชีและหยุดให้บริการผู้เล่นได้เมื่อใดก็ตาม