bkklogowhite

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการของ bkkgaming

เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้จะเป็นแนวทางในการใช้บริการของ bkkgaming ซึ่งทุกผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการของ bkkgaming

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ตั้งเพื่อกำหนดข้อกฎระเบียบและวิธีการในการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ bkkgaming (“เว็บไซต์”) รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายใต้การดำเนินงานของ bkkgaming ทุกช่องทางการสื่อสารที่มีผลผูกพันต่อผู้เล่นเกมและผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ
 2. ผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ bkkgaming และเว็บไซต์ภายใต้การดำเนินงานของ bkkgaming ถึงการใช้งานผ่านทางโทรทัศน์, คอมพิวเตอร์, มือถือ, และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ จะถือว่าได้ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งหมด
 3. เพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพในการใช้บริการ คุณควรจะทำความเข้าใจและทบทวนเงื่อนไขและข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบก่อนการใช้บริการ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ควรหยุดการใช้บริการทันที
 4. การกด “ยอมรับ” ณ หน้าเว็บไซต์ของ bkkgaming เป็นการยืนยันว่าคุณได้ทำความเข้าใจและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนด จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขต่อไป
 5. bkkgaming สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขกฏระเบียบและข้อตกลงต่างๆ กับผู้เล่นได้เมื่อใดก็ตาม และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าผู้เล่นไม่ยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ควรหยุดการใช้บริการและปิดบัญชีทันที หากยังใช้งานต่อ ถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
 6. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ bkkgaming
 7. หากมีข้อแตกต่างระหว่างกฏระเบียบนี้ กับกฏของเกมส่วนใดส่วนหนึ่ง กฏของเกมนั้นจะได้รับความสำคัญเหนือกฏระเบียบนี้ ในส่วนที่ไม่ถูกกำหนดโดยกฏของเกม ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ยังคงใช้บังคับ
 8. คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด และเข้าใจว่าเราอาจทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
 9. การแก้ไขหรือปรับปรุงใด ๆ บนเว็บไซต์ bkkgaming.com จะมีผลทันที ผู้ใช้ควรตรวจสอบและทำความเข้าใจต่อข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด รวมถึงกฏในเกมเฉพาะ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมตามหมายเลขเวอร์ชันและวันที่แจ้ง แต่ในกรณีที่มีการปรับปรุงที่สำคัญ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและให้สรุปการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่สำคัญ
 10. กฎ, การดูแลบัญชี, นโยบายความเป็นส่วนตัว, และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ จาก superslot777 มีอยู่ในลิงก์บนเว็บไซต์และจะทำงานร่วมกับเงื่อนไขและข้อตกลงของเรา
 11. “เกมของ bkkgaming” หมายถึงเกมคาสิโน และเกมอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเว็บไซต์ของเรา และเราสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเกมที่มีบนเว็บไซต์
 12. เงื่อนไขนี้มีเวอร์ชันภาษาอื่น ๆ แต่เวอร์ชันภาษาอังกฤษถือเป็นหลัก หากมีข้อขัดแย้ง เราจะยึดตามเวอร์ชันภาษาอังกฤษ
 13. หากคุณมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี bkkgamingอาจระงับหรือปิดบัญชีของคุณ โดยเราอาจหักค่าธรรมเนียม 10% (ขั้นต่ำ 30 ดอลล่าร์) สำหรับบัญชีที่ไม่ใช้งาน

เกี่ยวกับบัญชีสมาชิกของท่าน

ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเปิดบัญชีสมาชิก:

 1. เพื่อการเข้าร่วมเกมและการใช้เงินจริงที่ bkkgaming , คุณจำเป็นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เพื่อมีสิทธิ์สมัครบัญชี (“บัญชีผู้เล่น”) ที่ bkkgaming ซึ่งรวมถึงการฝากเงินเข้าบัญชีด้วย
 2. ทางเรามีการตรวจสอบบัญชีผู้เล่นเป็นประจำ และหากพบว่าคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศใด บัญชีของคุณจะถูกปิดทันทีเมื่อไม่ได้เล่นอยู่ในประเทศที่อนุญาต การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อข้อตกลงของเรา
 3. bkkgaming สงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ให้บริการชำระเงิน ที่จะทำหน้าที่รับและจ่ายเงินเป็นแทน
 4. ผู้เล่นที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ไม่สามารถวางเดิมพันได้ ตามข้อกำหนดของใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาสิโน
 5. คุณสามารถเปิดบัญชีสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นที่เว็บไซต์นี้ หากพบว่าคุณเปิดบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี บัญชีของคุณทั้งหมดอาจถูกระงับหรือถูกปิด
 6. หากท่านเกิดมีบัญชีที่มีชื่อต่างกันมากกว่าหนึ่งบัญชี กรุณาแจ้งทาง bkkgaming
 7. การสมัครสมาชิกเริ่มต้นจากการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและส่งให้ bkkgamingระบบออนไลน์ โดย star919 สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจไม่อนุมัติการเปิดบัญชีให้สมาชิก
 8. ข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ท่านกรอกต้องเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ โดยท่านต้องยืนยันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวกับทาง bkkgamingท่านอาจถูกขอเอกสารประกอบ และบัญชีของท่านอาจถูกระงับหากไม่ส่งเอกสารหรือเอกสารพบว่าเป็นเท็จ
 9. คุณจะต้องเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อลงทะเบียน โดยควรรักษาเป็นความลับ และไม่สามารถเปิดเผยให้กับบุคคลอื่น bkkgamingไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของคุณถูกเปิดเผย
 10. ท่านไม่สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีสมาชิกหรือรับเงินเข้าบัญชีสมาชิกจากบัญชีของผู้อื่นได้

การฝากเงินเข้าในบัญชีสมาชิก

 1. ท่านจะสามารถเล่นเกมได้เมื่อมีเงินเพียงพอในบัญชี และทาง bkkgamingไม่อนุญาตให้มีการเล่นเกมโดยการให้เครดิตก่อนยกเว้นการแจกเป็นรางวัล
 2. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการฝากเงิน คุณสามารถดูได้ที่ “บัญชีส่วนตัว” และ “เงินฝาก” บนเว็บไซต์ วิธีการฝากเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ
 3. บางวิธีในการฝากเงินอาจมีค่าธรรมเนียม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปัจจุบัน 
 4. การฝากเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตจะได้รับการประมวลผลเมื่อ bkkgamingได้รับอนุญาตและรหัสยืนยัน หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ การฝากเงินจะไม่สำเร็จ
 5. เมื่อมีการฝากเงิน bkkgamingสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม
 6. ทาง bkkgamingไม่ให้บริการสินเชื่อในการใช้งาน
 7. ยอดเงินที่เหลือในบัญชีสมาชิกของคุณจะไม่ถูกคิดดอกเบี้ย

การบริหารจัดการด้านบัญชี

 1. bkkgaming ระบบบัญชีสมาชิกของคุณ โดยคำนวณเงินที่คุณลงเดิมพัน หรือเสนอให้ลงเดิมพัน ซึ่งจะแทนด้วย(“เงินในระบบ”) และ ตรวจสอบ (“เงินที่สามารถเดิมพันได้”) พร้อมจัดการเรื่องการเดิมพันทุกครั้งที่คุณเข้าร่วมเกมกับสมาชิกอื่น
 2. เงินในบัญชีสมาชิกของคุณที่ยังไม่ถูกใช้เป็นเงินเดิมพันจะแทนด้วย “เงินที่สามารถเดิมพันได้” และคือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถเดิมพันในเกมหนึ่ง ๆ
 3. bkkgamingจะตรวจสอบบัญชี (“เงินในระบบ”) และ (“เงินที่สามารถเดิมพันได้”) ตามเงื่อนไขและข้อตกลง และจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีข้อผิดพลาด และจะไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติม
 4. bkkgaming ดำเนินการตามนโยบายของตน และโดยทั่วไปจะใช้กำไรเพื่อชดเชยส่วนที่คุณขาดทุน
 5. เมื่อคุณฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิก จะมีการเก็บเงินไว้ในบัญชีของคุณ จนกระทั่งคุณใช้งินนั้นเป็นเงินเดิมพัน หรือรับเดิมพันจากเว็บไซต์ star919 ระบบจะเก็บเงินนี้ไว้จนกระทั่งคุณลงเดิมพันและรับผลการเดิมพัน
 6. เมื่อคุณลงเดิมพันบนเว็บไซต์ bkkgamingเก็บเงินนี้ไว้จนกระทั่งประกาศผลผู้ชนะ ระหว่างเวลานี้ เงินเดิมพันของคุณไม่สามารถยกเลิกหรือถอนได้ ภายใต้การจัดการของ bkkgaming